EAS

Loading...

Projekti eesmärgiks on rajada Tallinnasse IT Administrative and Support Center mille eesmärgiks on lihtsustada ettevõtete IT riistvara varahaldust “Asset management”. Selleks loome IT tootetoe (support) keskuse, mis tegeleb ettevõtete serveripargi riistvara halduse, garantiiteeninduse teostuse ja mikrokoodi uuenduste pakkumisega rahvusvahelistele klientidele.

IT Administrative and Support Center peamiseks tegevuseks on lihtsustada ettevõtete IT riistvara varahaldust “Asset management”, mis tegeleb ettevõtete serveripargi riistvara halduse, garantiiteeninduse teostuse ja mikrokoodi uuenduste pakkumisega rahvusvahelistele klientidele.

Projekt on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest summas 10 043.20 EUR